O VIRTUAL MEETING

 

Temat dziewięćdziesiątego Virtual Meeting: Po ASCO GU 2022

 
TERMIN

Wtorek, 22 lutego 2022 roku
Transmisja online rozpocznie się o godzinie 18:30.

 

PRELEGENCI
Moderator:
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

Uczestniczka dyskusji:
dr n. med.  Iwona Skoneczna

 

Zagadnienia, które zostaną omówione przez specjalistów:

1. Rak gruczołu krokowego

  • Darolutamid + docetaksel + ADT w mCPSC
  • Inhibitory PARP + nowoczesna hormonoterapia w mCRPC
  • Mechanizmy oporności na radioizotopy

2. Rak urotelialny

  • Sacytuzumab gowitekan + pembrolizumab
  • Olaparyb + durwalumab

3. Rak nerkowokomórkowy

  • Pembrolizumab w leczeniu uzupełniającym — aktualizacja po 30 miesiącach follow-up

 

Podczas ONKOnwersacji odbędą się:

 

Wykład pod patronatem firmy MSD    MSD

IO i TKI w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
dr hab. n. med. Jakub Kucharz

 

Wykład sponsorowany firmy Ipsen     Ipsen

Kabozantynib w skojarzeniu z niwolumabem w pierwszej linii leczenia chorych na raka nerkowokomórkowego — aktualizacja wyników badania CM-9ER
dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

 

 

 

 

kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: onkonwersacje@viamedica.pl

 
Copyrights © 2022 Via Medica